Binab T Nyttosvamp 40 g

Binab T Nyttosvamp är ett biologiskt växtskydd baserat på de naturligt förekommande svamparna Trichoderma polysporum och Trichoderma harzianum. Ger snabbare etablering. samt biologisk växtskydd mot skadliga svampar.  Trichoderma: Nyttosvampen Trichoderma förekommer naturligt i nästan alla typer av jord, där den i mindre grad hämmar andra svampar. I princip förstärker man denna bekämpning med att tillföra sådd sticklingar/ plantan ett överskott av dessa effektiva stammar av Trichoderma. På så sätt hämmas många skadliga svampar från att etablera sig och angripa plantorna.

Binab T Nyttosvamp används primärt på rosor, i jorden, i växthuset, på prydnadsväxter och mot häxringar på gräsmattan. Kan också sprutas på plantor som gurka, tomat, jordgubb och rosor mot svartfläcksjuka och gråmögel (gråmöglet försvinner inte på redan angripna områden, men fortsatt tillväxt och spridning till friska plantor hindras). Binab är även väl etablerat inom yrkesodlingen.

Binab T verkar på flera sätt: Trichoderma spp. producerar ämnen som hjälper sticklingen / plantan att rota sig och dessutom koloniseras plantornas rötter. På så sätt bildas ett skyddande skikt, som hindrar skadliga svampar från att angripa plantan. Trichodermasvamparna hindrar dessutom andra svampar från att utnyttja näringsämnena i jorden och bryter ner vissa skadliga svampar.
Det är i flertal kulturer bevisat att tillsättandet av Trichoderma har en växtstimulerande effekt, som leder till en bättre och snabbare rotning, samt i vissa fall skördeökningar.

DOKUMENT ATT LÄSA & LADDA NED:

Litet infoblad
Produktblad med bruksanvisning 
Säkerhetsdatablad

197,00 kr

Close
Ytterligare information
Vikt 0,1 kg

Binab T Nyttosvamp 40 g

Varumärke: Binab

Användning:
Binab T Nyttosvamp är ett biologiskt växtskydd baserat på de naturligt förekommande svamparna Trichoderma polysporum och Trichoderma harzianum. Ger snabbare etablering. samt biologisk växtskydd mot skadliga svampar. Godkänd till ekologisk odling. Binab T Nyttosvamp används förebyggande i så väl växthus som på friland för potatis, snittblommor, krukväxter, gräsytor, grönsaker, blomsterlökar, bär och frukt samt för prydnadsträd. I ekosystemet lever dessa nyttosvampar av bl.a. Botrytis, Verticillium, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, häxringar och andra jordburna svamppatogener, samt Didymella, Silverglanssjuka och Rotröta.

Hur fungerar det?
När Binab T Nyttosvamp appliceras, blir produkten aktiv inom 48 timmar. Den växer på plantan eller i plantans rotzon där den finner näring, i huvudsak sjukdomsalstrande och skadliga svampar.

Tillväxtstärkande
Trichoderma spp. producerar ämnen som hjälper sticklingen/plantan att rota sig och dessutom att bygga upp ett försvar mot svampangrepp. Internationella försök visar att försvaret, så kallad ”inducerad resistens” är aktivt i ungefär 14 dagar efter tillsättning.

Lagring och återvinning
Produkten är en färskvara med ett bäst före datum beroende på förvaring: 2 år vid -18°C , 5 mån. vid +8°C, 2v. vid +20°C. Vi förvarar förpackningen i vår frys fram till dess att den skickas till dig. När du fått den skickad till dig gör du bäst i att förvara den i din frys under tiden du inte använder den. Ej använd produkt kan komposteras eller deponeras på anläggning för hushållssopor. Rengjord förpackning lämnas till återvinning. Färdig blandning måste användas inom ett dygn. 

Innehåll: 40 g