Fri frakt = köp över 1000 kr. Undantag varor med vikt och storlek som kräver andra fraktalternativ.

Historia

Vid havet på Lilla Askerön ligger vår gård med anor från sent 1800-tal. Gården kallas av Askeröborna för Vilmas Gård då den en gång för länge sedan förvaltades av tant Vilma. Vi, Victoria & Johan som bor här och driver Bartley Garden tillsammans, köpte och flyttade in i gården, sommaren 2022.

Trädgården

Trädgården är nu under förvandling och uppbyggnad och erbjuder flera olika stilar men kommer i huvudsak kännas som en mix av Engelsk Cottage Garden och naturenlig västsvensk.

Stora delar av trädgården är fortfarande en klassisk lantbruksträdgård med öppna stora gräsytor med gamla fruktträd och gammaldags perenner. En inhägnad köksträdgård med orangeri och upphöjda odlingsbäddar, håller på att anläggas. Här skall man kunna gå och sitta bland grönsaker, blomsterprakt och surr från humlor och bin. Gårdens höns går fritt i trädgården från tidig morgon till solen går ned och bidrar med både gödning och ägg.

Längs hela trädgårdens västersida tonar en fantastisk och dramatisk bergvägg upp sig. Nedanför berget växer idag två stora ekar tillsammans med vilda ormbunkar. Denna plats har påbörjat sin förvandling till skogsträdgård som vi vill skall få en trolsk känsla, med härliga nivåskillnader, drama och woodland med barrväxter, hortensior, rhododendron och magnolior. Här arbetar vi tillsammans med naturen och ”tämjer” en del av skogens växtlighet genom att beskära och forma utvalda vilda träd och buskar.

Vi samarbetar med Trädgårdsresan där vi tackar ödmjukast för äran att få vara en av deras utvalda besöksträdgårdar i Västsverige. Trädgårdsresan är ett regionalt uppdrag och en västsvensk motsvarighet till Englands trädgårdskalender ”Yellow Book”.

Butik

I vår gamla lada ligger vår charmiga gårdsbutik med ett noga utvalt sortiment för både hem och trädgård. Här kan du bland annat hitta unika och vackra inredningsdetaljer för både hemmet och trädgården från Skandinaviska och Brittiska varumärken samt lokala hantverkare. Finns det tillräckligt med ägg kan du även köpa med dig finfina ägg från våra frigående höns där gulan är gyllene gul och smaken gudomlig.

Café

När vårsolen börjar värma och fram till september dukar vi även upp med fika i vår lada. På vår uteplats framför butiken kan du avnjuta en kopp kaffe, te eller en kall dryck tillsammans med hembakat eller glass. Vi bakar självklart ekologiskt och med gårdens ägg. Vi brukar även ha ett glutenfritt alternativ.

Om du har med dig egen fika så går det självklart bra att sitta ned i vår trädgård och avnjuta den.

Växtförsäljning

Under säsong erbjuder vi ett litet men noga utvalt sortiment av svenskodlade växter. Det finns även möjlighet att via oss beställa önskade växter i valfritt antal.

Nyttig information

HUNDAR: Hundar är tillåtna med koppel.
PARKERING: vi har ingen avsedd parkering men plats att ställa bilen finns.
BETALNING: vi tar kort samt Klarnas alla betalningssätt.

Vi önskar er varmt välkomna till oss!

Läs mer om Trädgårdsresan på tradgardsresan.se

Background

Our farm, dating back to the late 19th century, is situated by the sea on the small island, ‘Lilla Askerön’. The farm is called Vilma’s Farm by the people of Askerö as it was once long ago managed by aunt Vilma. We, Victoria & Johan who live here and run Bartley Garden together, bought and moved into the farm, summer 2022.

The garden

The garden is now undergoing transformation and construction and will offer several different styles but will essentially feel like a mix of ‘English Cottage Garden’ and natural West Swedish.

Large parts of the garden are still a classic farm garden with open large grassy areas with old fruit trees and old fashioned perennials. An enclosed kitchen garden with orangery and raised beds, is being established. Here you will be able to walk and sit among vegetables, floral splendor and the hum of bumblebees and bees. The farm’s hens roam freely in the garden from early morning until sunset, contributing both manure and eggs.

Along the entire west side of the garden, a fantastic and dramatic rock wall fades into view. Below the rock two large oaks grow together with wild ferns. This place will begin its transformation into a forest garden. We want to have a magical feel, with lovely level differences, drama and woodland with conifers, hydrangeas, rhododendrons and magnolias. Here we work together with nature and “tame” part of the forest’s vegetation by pruning and shaping selected wild trees and bushes.

We collaborate with ‘Trädgårdsresan’ (The Garden Trip) where we humbly thank you for the honor of being one of their selected visiting gardens in Western Sweden. ‘Trädgårdsresan’ is a regional mission and a West Swedish counterpart to England’s “Yellow Book” gardening calendar.

Shop

In our old barn is our charming shop with a carefully selected range for both home and garden. Here you can find, among other things, unique and beautiful interior details for both the home and the garden from Scandinavian and British brands as well as local craftsmen. If there are enough eggs, you can also buy delicious eggs from our free-range chickens, where the yolk is golden yellow and the taste divine.

Café

When the spring sun begins to warm and until September, we also serve “Swedish fika” in our barn. On our patio in front of the barn, you can enjoy a cup of coffee, tea or a cold drink together with homemade cake or ice cream. We of course bake organically and with the farm’s eggs. We usually also have a gluten-free option.

If you bring your own “fika”, it is of course fine to sit down in our garden and enjoy it.

Plants

During the season, we offer a small but carefully selected range of Swedish-grown plants.

Good to know

DOGS: Dogs are allowed on a leash.
PARKING: we do not have designated parking, but there is room to park your car.
PAYMENT: we accept credit cards and cash payment.

We wish you a warm welcome to us!

Read more about Trädgårdsresan at tradgardsresan.se/en

Close
Cart (0)

Inga produkter i varukorgen. Inga produkter i varukorgen.

Close
0
Påminn mig när varan är tillbaka i lager.