Binab T Golf Nyttosvamp 40 g

Binab T Golf används förebyggande på gräsytor som tee och green under hela spelsäsongen från första början på våren samt gräsytor i parker och trädgårdar. Binabs produkter är baserade på två isolat ur familjen Hypocreaceae (som ingår i ordningen köttkärnsvampar). De två nyttosvamparna är isolerade ur det svenska ekosystemet där de lever av bl.a. Botrytis, Verticillium, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, häxringar och andra jordburna svamppatogener, samt Didymella, Silverglanssjuka och Rotröta.

När Binab T Golf appliceras, blir produkten aktiv inom 48 timmar. Den växer på plantan eller i plantans rotzon där den finner näring, i huvudsak sjukdomsalstrande svampar.

Flertalet nyttosvampar i familjen Hypocreaceae kan producera ämnen som hjälper sticklingen/plantan att rota sig och dessutom att bygga upp ett försvar mot svampangrepp. Internationella försök visar att försvaret, så kallad ”inducerad resistens” är aktivt i ungefär 14 dagar efter tillsättning.

DOKUMENT ATT LÄSA & LADDA NED:

Litet infoblad
Produktblad med bruksanvisning 
Säkerhetsdatablad

395,00 kr

Close
Ytterligare information
Vikt 0,1 kg

Binab T Golf Nyttosvamp 40 g

Varumärke: Binab

Användning:
Binab T Golf används förebyggande på gräsytor som tee och green under hela spelsäsongen från första början på våren samt gräsytor i parker och trädgårdar. Binabs produkter är baserade på två isolat ur familjen Hypocreaceae (som ingår i ordningen köttkärnsvampar). De två nyttosvamparna är isolerade ur det svenska ekosystemet där de lever av bl.a. Botrytis, Verticillium, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, häxringar och andra jordburna svamppatogener, samt Didymella, Silverglanssjuka och Rotröta.

Hur fungerar det?
När Binab T Golf appliceras, blir produkten aktiv inom 48 timmar. Den växer på plantan eller i plantans rotzon där den finner näring, i huvudsak sjukdomsalstrande svampar.

Flerfunktionsprodukt
Flertalet nyttosvampar i familjen Hypocreaceae kan producera ämnen som hjälper sticklingen/plantan att rota sig och dessutom att bygga upp ett försvar mot svampangrepp. Internationella försök visar att försvaret, så kallad ”inducerad resistens” är aktivt i ungefär 14 dagar efter tillsättning.

Lagring och återvinning
Produkten är en färskvara med ett bäst före datum beroende på förvaring: 2 år vid -18°C , 5 mån. vid +8°C, 2v. vid +20°C. Ej använd produkt kan komposteras eller deponeras på anläggning för hushållssopor. Rengjord förpackning lämnas till återvinning. Färdig blandning måste användas inom ett dygn. 

Innehåll: 40 g